Proficiency Kursu
Site bir Dünya Dilleri Merkezi Hizmetidir
  Kadıköy:  (0216) 330 12 19 - 330 12 17  I  Şaşkınbakkal: (0 216) 368 03 09   I  Ataşehir: (0 216) 548 14 10  

E-Bültenimize Kaydolun
Haber bültenimize üye olmak
için lütfen buraya tıklayınız

Işık Üniversitesi Proficiency (İngilizce Hazırlık Atlama) Kursu

IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROFICIENCY ve EXIT SINAVI İÇERİĞİNDE NELER VARDIR?

Hazırlık atlama sınavı üniversiteye yeni başlayan ve okulun verdiği sınava girmek isteyen öğrenciler için iki aşamalı olarak uygulanmaktadır.

Her öğrenci önce, Seviye Belirleme sınavını (Placement Test) daha sonra da İngilizce Yeterlilik sınavını (Proficiency Test) alınır. Seviye Belirleme sınavının amacı öncelikle öğrencilerin İngilizce seviyesini belirlemektir.

Sınav yaklaşık 1,5 saat sürer ve İngilizce dilbilgisi, okuma, dinleme ve yazma becerilerini ölçer. Seviye Belirleme sınavını geçemeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık programına başlarlar. Seviye Belirleme sınavını geçen öğrenciler ise İngilizce Yeterlilik sınavına girerler.

4.5 saat süren ve öğrencilerin İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerini ölçen bir sınavdır. Sınav sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılır. Sabah oturumu 3 bölümden oluşur.

İlk bölüm 20 dakika sürer ve bu bölümde okunacak olan konu hakkında bir metin verilip, bu metnin özeti istenir.

İkinci bölümde ise bir okuma metni ve çoktan seçmeli sorular verilir. Bu bölümün süresi yaklaşık 1 saattir.

Üçüncü bölümde dinleme becerisi ölçülür ve yaklaşık 55-60 dakika sürer. Öğrencilere önce dinleme metninde duyacakları anahtar sözcüklerin listesi verilir. Listedeki bu sözcükler, metni okuyacak öğretim görevlisi tarafından sesli okunurlar.

Buradaki amaç öğrencilerin hem metni okuyacak kişinin ses tonuna, vurgulamasına alışmalarını hem de konu ile ilgili ön bir fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Daha sonra, öğrencilere dinlerken not tutacakları boş kağıtlar verilir.

Okunması yaklaşık 20 dakika süren metni dinledikten sonra öğrencilere soru kağıtları dağıtılır.

25 dakika süre verilir ve öğrencilerden tuttukları notları kullanarak çoktan seçmeli soruları cevaplamaları beklenir.

Öğleden sonraki oturum 2 bölümden oluşur. İlk bölümde ikinci bir okuma metni ve çoktan seçmeli sorular verilir. Sınav 1 saat sürer. İkinci bölümde ise yazma becerisi ölçülür.

Öğrencilerden, verilen bir konu üzerine 90 dakika içinde 4-5 paragraflık bir kompozisyon yazması beklenir. Çıkış sınavı (Exit exam) Ocak , Haziran ve Ağustos aylarında yapılır. Çıkış sınavı Yeterlilik sınavına ek olarak konuşma becerisini de ölçmektedir.

Birinci dönemin sonunda, Ocak ayında yapılan Çıkış sınavını, not ortalamaları 75 ve üzeri olan, devamsızlık sorunu olmayan Track 3 öğrencileri sınava girmeye hak kazanırlar.

Devamsızlık sorunu olmayan Track 4 öğrencileri sınava girmeye hak kazanırlar. Haziran ayında yapılan Çıkış sınavını devamsızlık sorunu olmayan tüm Track 3 ve Track 4 öğrencilerinin yanısıra dönem (Module) sınavlarının çoğunluğunu geçmiş Track 1 ve 2 öğrencileri alırlar.

Haziran ayındaki Çıkış sınavını geçemeyen öğrenciler, bu sınavı tekrar yaz okulunun sonunda, Ağustos ayında veya yeni öğretim yılına başlayacak olan öğrencilerle birlikte Eylül ayında alırlar. Eylül ayında yapılan sınavda da başarısız olurlarsa Tekrar öğrencisi olarak Hazırlık programına kaldıkları yerden devam ederler.

(Yukarıdaki bilgilerin bir kısmı Işık Üniversitesi Websitesinden alınmıştır.)