Proficiency Kursu
Site bir Dünya Dilleri Merkezi Hizmetidir
  Kadıköy:  (0216) 330 12 19 - 330 12 17  I  Şaşkınbakkal: (0 216) 368 03 09   I  Ataşehir: (0 216) 548 14 10  

E-Bültenimize Kaydolun
Haber bültenimize üye olmak
için lütfen buraya tıklayınız

Şehir Üniversitesi Poficiency (İngilizce Hazırlık Atlama) Kursu

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA PROFICIENCY KURSU

İstanbul Şehir Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin İngilizce yeterliliği olmayan yada yeterli olmayan öğrencilerin akademik hayatlarında ve sonrasında ihtiyaç duyacakları İngilizce bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir yabancı dili geliştirme programıdır.

İngilizce Hazırlık Okulunda 5 düzey bulunmaktadır: Başlangıç, Orta-alt, Orta, Üst-orta ve Fakülteye Hazırlık. Her bir modül, yaklaşık 35 öğretim gününe denk düşen 7 haftalık sürede gerçekleşmektedir.

İngilizce Hazırlık Okulunda derslere devam zorunludur ve öğrencilerin derslerin en az % 90’ına devam etmesi gerekmektedir.

Modül bitirme, modül içi değerlendirme sistemi ve modül bitirme sınavından alınan puanların ağırlıklı olarak toplanarak elde edilmesiyle bir harf notuyla belirlenir (A: çok iyi, B: iyi, C: geçer ve F: başarısız). En az C düzeyinde başarı gösteren öğrenci bir üst düzeye geçebilecektir.

Devam koşulunu yerine getirmeyen veya F notu alan öğrenciler, o düzeyi (kuru) farklı kitaplar ve okutmanlarla tekrarlamak zorundadırlar.

Başlangıç kurundan başlayan bir öğrenci, bütün kurları başarıyla tamamladığı takdirde, yaz okulu sonunda IELTS’e girmeye hak kazanmaktadır.

Her öğrenciye bir düzeyi (kuru) iki kez okuma hakkı verilmektedir.

İkinci kez aynı kurda başarısız olan öğrenci, dışarıdan hazırlanarak o kurun ara sınavına ve kur sonunda verilen MET’e girer. Öğrencilerin bir akademik yılda en az iki kuru başarıyla tamamlaması gerekmektedir.