Bilgi Üniversitesi Proficiency (İngilizce Hazırlık Atlama) Kursu


A. Bilgi Üniversitesi Hazırlık Sistemi

B. BELT Sınavı İçeriğinde Neler Vardır?

A. Bilgi Üniversitesi Hazırlık Sistemi

Hazırlık programı toplam 5 düzeyden oluşmaktadır ve bu düzeyleri başarıyla tamamlayan öğrenciler bölüm derslerine başlamaya hak kazanırlar.

Her düzey 8 haftada tamamlanmaktadır. Düzey sonunda genel not ortalaması 70 ve üzerinde olan öğrenciler bir sonraki düzeye geçmektedirler. Öğrencilere verilen notlar derse devam, ders içi aktivitelere katılım, haftalık quiz ve ödevler, 4 haftada bir yapılan ilerleme testi ve final sınavı göz önüne alınarak belirlenmektedir. 69 ve altında notlar alan öğrencilerin aynı düzeyi tekrar etmeleri gerekmektedir.

Her 8 haftalık dönemde haftalık en az 20 saat ders görmektedirler. Dersler 50 dakikadır. Bazı düzeylerde ekstra dersler de olmaktadır.

Tüm düzeylerdeki öğrenciler okuma, yazma, konuşma, dinleme ve gramer becerilerinin öğretildiği dersler görmektedirler. Tüm derslerde amaç öğrencinin akademik olarak hazırlanmasıdır.

Öğrencilerin lisans programında İngilizce görecekleri derslere hazırlanmaları için okuma, yazma ve konuşma becerileri özellikle vurgulanmaktadır.

B. BELT Sınavı İçeriğinde Neler Vardır?

Bilgi Ingilizce Dil Testi (BELT), İstanbul Bilgi Üniversitesi Hazırlık Programı'na yerleştirmeyi hedefler. Bu sınav üç bölümden oluşur.

Birinci bölüm 80 soruluk gramer bilgisini ölçen çoktan seçmeli bir sınavdır.

İkinci bölüm öğrencilerin yazma becerilerini ölçen kompozisyon sınavıdır.

Üçüncü bölüm ise öğrencilerin dinleme ve dinledikten sonra basamaklı sorulara doğru olarak cevap verme yeteneğini ölçen sözlü sınavdır.

Sınavın yüzde dağılımı şöyledir: Seksen soruluk çoktan seçmeli gramer soruları 80 %, yazma 15 %, ve sözlü sınav 5 % değerindedir. BELT sınavının sonucu bu üç öğe ile değerlendirilecektir.

İngilizce Hazırlık Programı'nda düzeyler aşağıdaki gibidir:

0 - 25 = Seviye 1 (başlangıç)

26 - 55 = Seviye 2 (başlangıç üstü/ düşük-orta düzey)

56 - 67 = Seviye 3 (orta düzey)

68 - 79 = Seviye 4 (orta üstü düzey)

80 - 84 = Seviye 5 (üst düzey)

BELT sınavından 85 veya üstü puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı'ndan başarı ile geçmiş kabul edilir ve lisans programlarına başlayabilirler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 'nin eğitim-öğretim dili İngilizce'dir.

Öğrencilerin dersleri takip edebilmesi için İngilizce 'lerinin belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Her akademik yılın başında, tüm öğrencilere 2 aşamalı İstanbul Bilgi Üniversitesi Proficiency Sınavı (BİLET) verilmektedir.

Bu sınav sonucunda, önlisans/lisans programlarındaki dersleri anlayacak dil düzeyinin altında olan öğrenciler, dil becerileri yeterli seviyeye gelene kadar İngilizce Hazırlık Programı'na devam ederler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, 2009-2010 AkademikYılı'nda Laureate İngilizce Hazırlık Programı dahilinde eğitim verecektir.

Bu program, Cambridge University Press (İngilizce dil öğretiminde dünya çapında lider kurum), Cambridge ESOL (IELTS dahil dünya çapında kabul edilen birçok sınavın merkezi) ve Bell Educational Trust (dil öğretmeni eğitimi veren sayılı kurumlardan biri) çatısı altında düzenlenmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, başarılı olmaları durumunda, tüm seviyedeki öğrencilerin Haziran ayında Hazırlık Programı'nı bitirebilecekleri şekilde geliştirilmiştir.

Program, derslerine devam eden, düzenli çalışan, ödevlerini yapan ve sınıf dışı kaynakları kullanan tüm öğrencilerin başarılı olabileceği bir yapı içinde düzenlenmiştir.

Bu nedenle, öğrencilerin dersleri takip etmesi ve sınıf dışı çalışmaları eksiksiz yerine getirmesi çok önemlidir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hazırlık Muafiyet Şartları

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeni kayıt yaptıran, İngilizce Hazırlık Programı'na devam etmekte olan veya İngilizce Hazırlık Programı'ndan ilişiği kesilen öğrenciler, eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan, kabul edilen düzeyde puan aldıklarını belgelerlerse -son iki (2) sene içinde alınmış olmaları koşuluyla- İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf tutulurlar.

Bu öğrenciler, kayıtlı oldukları önlisans ya da lisans programına ancak 1. yarıyıl başında ya da 2. yarıyıl başında başlayabilirler.

2. yarıyıl başında kayıtlı oldukları programa başlayan öğrenciler, birinci yıl dersleri "yıllık ders" statüsünde olduğu için sadece seçmeli ders alabilirler.

Denkliği kabul edilen sınavlar ve eşdeğer puanları aşağıdaki gibidir:

TOEFL IBT 68
TOEFL CBT 190
BİLGİ İngilizce Testi (BİLET) 60
IELTS 5.5

Dil Hazırlık Okulunda Başarılı Olamayan Öğrencilerin Türkçe Eğitim Yapan Okullara Geçiş Hakkı

Bu geçişler ÖSYM aracılığı ile yapılıyor. Her eylül ayı sonlarına doğru ÖSYM bu geçişlerle ilgili bir kılavuz yayınlıyor, orada belirlenen esaslara göre öğrenciler başvurularını yapıyorlar ve uygun olanlar yine ÖSYM tarafından tercih ettikleri programlara yerleştiriliyorlar.

Başlangıç Düzey İngilizce Bilgisi

Öğrencilerin İngilizce bilgisi "hiç yok" veya "çok az" ise, akademik yılın başında bu seviyeye yerleştirilirler.

Bu seviyeden başlayan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı'nı bitirebilmeleri için; sırasıyla Seviye1, Seviye 2, Seviye 3 ve Seviye 4 programlarından başarılı olmaları gerekmektedir.

Akademik yılın başında 1. Seviye'ye yerleştirilen öğrenciler başarılı olmaları durumunda 4 dönem sonunda Haziran ayında İngilizce Hazırlık Programı'nı bitirirler.

Başlangıç Üstü Düzey İngilizce Bilgisi

Öğrencilerin İngilizce bilgisi "başlangıç seviyesinin biraz üstünde" ise, akademik yılın başında bu seviyeye yerleştirilirler.

 Bu seviyeden başlayan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı'nı bitirebilmesi için, sırasıyla Seviye 2, Seviye 3 ve Seviye 4 programlarından başarılı olmaları gerekmektedir.

Akademik yılın başında 2. Seviye'ye yerleştirilen öğrenciler -başarılı olmaları durumunda- 4. dönem sonunda Haziran ayında İngilizce Hazırlık Programı'nı bitirirler.

Orta Altı Düzey İngilizce Bilgisi

Öğrencilerin İngilizce bilgisi "orta seviyesinin biraz altında" ise, akademik yılın başında bu seviyeye yerleştirilirler.

Bu seviyeden başlayan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı'nı bitirebilmesi için, sırasıyla Seviye 3 ve Seviye 4 programlarından başarılı olmaları gerekmektedir.

Akademik yılın başında 3. Seviye'ye yerleştirilen öğrenciler -başarılı olmaları durumunda- 2 dönem sonunda Şubat ayında İngilizce Hazırlık Programı'nı bitirirler.

Orta Düzey İngilizce Bilgisi

Öğrencilerin İngilizce bilgisi "orta seviyede" ise, akademik yılın başında bu seviyeye yerleştirilirler.

Bu seviyeden başlayan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı'nı bitirebilmesi için; sırasıyla Seviye 4 ve Seviye 4 + Pre-Fac programlarından başarılı olmaları gerekmektedir.

Akademik yılın başında 4. Seviye'ye yerleştirilen öğrenciler -başarılı olmaları durumunda- 2 dönem sonunda Şubat ayında İngilizce Hazırlık Programı'nı bitirirler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Proficiency Sınavı BİLET iki bölümden oluşur.

Birinci bölüm (BİLET 1. aşama) dil bilgisini, yazma ve okuma becerilerini ölçen çoktan seçmeli bir seviye tespit sınavıdır. Bu sınavdan 50 ve üstü alan öğrenciler,

İkinci bölüm (BİLET 2. aşama) sınavını almaya hak kazanırlar.

50'den daha düşük bir puan alan öğrenciler ise aldıkları puana göre Hazırlık Okulu'nda uygun bir seviyeye yerleştirilirler.

BİLET 2. aşama, iki güne yayılmış olan ve öğrencilerin konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen bir yeterlilik sınavıdır. Sınavın birinci gününde konuşma becerisi, ikinci gününde ise okuma ve yazma becerileri test edilir.

BİLET 2. aşama sınavından 60 veya üstü puan alan öğrenciler bölümlerine başlayabilirler.

Bu puanın altında kalan öğrenciler BİLET 1. aşama sınavından aldıkları puana göre Hazırlık Programı'na yerleştirilirler.