Boğaziçi Üniversitesi (BUEPT) Proficiency Kursu


BUEPT SINAVININ İÇERİĞİ NEDİR?

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (BÜYES): Duyduğunu Anlama, Okuduğunu Anlama ve Yazılı İfade olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.

Duyduğunu Anlama bölümü, Seçici Dinleme ve Ayrıntılı Dinleme olarak ikiye ayrılır.

Dinleme metinleri bir Öğretim elemanı tarafından bir kez okunmaktadır. Seçici Dinleme bölümünde öğrenciler konuşma başlamadan önce soruları 3 dakika süreyle incelerler ve sorulara konuşma esnasında cevap verirler.

Konuşma sona erdiğinde öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakika daha süre tanınır. Ayrıntılı Dinleme bölümünde öğrenciler soruları daha önceden görmezler. Konuşmacıyı dinlerken boş bir sayfaya not alırlar.

Öğrencilere konuşmadaki ana fikirleri not almaları tavsiye edilir. Konuşmayı takiben notlarını kullanarak soruları cevaplamaları için 15 dakika süre tanınır.

Okuduğunu Anlama bölümü ikiye ayrılır. İlk bölüm Arayarak Okuma'dır. Bu bölümde öğrenciler önce soruları okurlar ve daha sonra gerekli bilgiyi metin içinde bulurlar. Soruları cevaplamak için o bölümü ayrıntılı bir şekilde okurlar.

Arayarak Okuma bölümü 8-10 sorudan oluşur. Bu bölüm toplam 20 dakika sürer. İkinci bölüm olan Ayrıntılı Okuma bölümünde öğrencilerin metni dikkatle okuyup sorulara cevap vermeleri beklenir. Ayrıntılı Okuma bölümü 8-9 sorudan oluşur. Bu bölümün süresi 30 dakikadır.

Her iki Okuduğunu Anlama bölümünde de sorular metindeki bilgi sırasındadır.

Yazılı İfade bölümünde öğrencilerin iki farklı konu üzerine iki kompozisyon (her biri yaklaşık 250 kelime) yazmaları gerekir. Kompozisyonlarda öğrencilerin verilen yardımcı fikirleri isterlerse kullanarak belli bir konu üzerine yazmaları beklenir.

Her bir kompozisyon için ayrılan süre 40 dakika olup öğrenciler diledikleri konudan başlayabilirler. Değerlendirme aşamasında yetkin bir akademik İngilizce ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır.

Sınav 3,5 saat sürer. Yazılı ifade bölümünden önce 30 dakikalık bir ara vardır. Bu ara süresince sınav binasından çıkılamaz. Sınav binası ve salonunda iki ayrı kimlik kontrolü vardır. Saat 10:00'da başlayan sınav için öğrencilerin en geç saat 9:15'de bina kapısında olmaları gerekmektedir.

Kimlik kontrolünün uzun sürmesi nedeniyle öğrenciler 9:15'den itibaren içeriye alınmaya başlanır. Sınava girebilmek için 1 adet güncel fotoğraflı resmi kimlik gösterilmesi zorunludur.

Eğer öğrencilerin kimlik kartlarındaki fotoğrafları güncel değilse, yani kart sahibinin o kişi olduğu konusunda şüphe oluşursa 1 adet daha resimli kimlik bulundurmaları gerekmektedir.

Sınavda en düşük geçme notu 'C' dir. 'C' notu 60'a denktir.

Ancak notların sayısal karşılıkları ilan edilmez. Not yelpazesi A, B, C, F1, F2, F3, F4 ve S'dir."S" İngilizce başarılı anlamına gelen Satisfactory kelimesinin ilk harfidir. Öğrencinin o bölümden başarılı olduğunu ifade eder. 'G' öğrencinin sınava girmediğini gösterir. F İngilizce'de kalmak anlamına gelen "Fail" kelimesinin ilk harfidir.

F1, öğrencinin o bölümden kaldığını gösterir. F notları F1'den F4'e doğru düşmektedir. F1 daha yüksek bir kalma notu iken notlar F1'den F4'e doğru düşmektedir.

Yazılı İfade bölümünden geçer not almadıkça öğrenci sınavda başarılı olmuş sayılamaz. Bir sonraki sınavda da bütün BUEPT sınavını alması gerekmektedir.

Kalan öğrenciler için sınavın üç bölümünün notları ve genel not birlikte ilan edilmektedir.

(Yukarıdaki bilgilerin bir kısmı Boğaziçi Üniversitesi Web sitesinden alınmıştır.)

Örnek soruları aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

BUEPT örnek sınavı 1 için tıklayınız.

BUEPT örnek sınavı 2 için tıklayınız.

BUEPT örnek Listening sınavı 1 için tıklayınız.

BUEPT örnek Listening sınavı 2 için tıklayınız.