İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Proficiency (İngilizce Hazırlık Atlama) Kursu


İTÜ PROFICIENCY SINAVININ İÇERİĞİ NEDİR?

İTÜ Proficiency sınavı 3 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm olan Use of English bölümünde öğrencilerin akademik düzeyde dilbilgisi ve kelime bilgisi yetkinliklerini ölçmek için hazırlanmış, 4 veya 5 farklı okuma parçası verilir ve parçalarda boş bırakılan yerlerin tamamlanması istenir.

Öğrenciler her boşluk için verilen 4 seçenekten birini seçmelidirler.

Bu bölümde Toplam 35 tane soru vardır ve her soru 1 puan değerindedir. Bu bölüm toplam 35 puan değerindedir.

İkinci bölüm olan Reading Comprehension bölümünde ise öğrencilere okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamını çıkarma becerilerini ölçmek amacıyla, 3 veya 4 farklı okuma parçası verilmekte olup bu parçalarla ilgili soruların yanıtlanması istenmektedir.

Sorular parçanın ana fikrini, bir takım ayrıntılarını, öğrencilerin parçadaki anlatılanlar hakkındaki yorumlarını ve parçadaki bazı sözcüklerin anlamlarını soran 4 şıklı çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır.

Bu bölümde toplam 30 tane soru vardır ve her soru 1,5 puan değerindedir. Bu bölüm toplam 45 puan değerindedir.

Sınavın son bölümü olan Writing bölümünde öğrencilere verilen bir konu hakkındaki fikirlerini yazılı olarak ifade etmeleri istenmektedir. Öğrencilere 3 veya 5 farklı kompozisyon konusu verilir ve bunlardan bir tanesini seçerek 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazması istenir.

Bu bölüm 20 puan değerindedir.

 

ÖRNEK SORULAR

Proficiency sınavına örnek sorular 1 için tıklayınız

Proficiency sınavına örnek sorular 2 için tıklayınız

Proficiency sınavına örnek soruların cevap anahtarı için tıklayınız

(Yukarıdaki bilgilerin bir kısmı İTÜ Websitesinden alınmıştır.)