Kadir Has Üniversitesi Proficiency İngilizce Hazırlık Atlama Kursu


A. Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Sistemi Nedir?

B. Örnek Sorular

A. Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Sistemi Nedir?

Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim ve öğretim dili İngilizce ağırlıklıdır. Hazırlık Bölümündeki İngilizce dil eğitiminin amacı öğrencilere üniversitede lisans düzeyinde İngilizce yapılan dersleri izleyebilme ve kullanılan ders kitaplarını anlayabilme, kendi alanlarında kitap, metin ve diğer kaynakları okuyabilme, derslerde verilecek yazılı ve sözlü ödevleri hazırlayıp sunabilme becerilerini kazandırmaktır.

Kazandırılması Hedeflenen Beş Ana Beceri

1) Dilbilgisi:

Hazırlık yılı sonunda öğrencilerin ileri düzeyde İngilizce dil yapılarını doğru ve etkin biçimde kullanmaları beklenmektedir. Akademik metinlerde kullanılan kapsamlı dilbilgisi yapılarını anlamaları ve akademik becerilerin gerektirdiği cümleleri kurabilmeleri hedeflenmektedir.

2) Okuma - Anlama

Öğrencilere üniversite yaşamları boyunca sürekli kullanacakları okuma teknikleri öğretilir ve bunları kendi gereksinimleri doğrultusunda geliştirmeleri sağlanır. Ayrıca kelime hazinesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptırılıp uzun metinlerde bilinmeyen kelimelerin anlamlarını bağlamdan çıkarma tekniği öğretilir.

3) Dinleme - Anlama

Öğrenciler yıl sonunda belirli bir akademik konuda verilecek bir dersi, bir konferansı dinleyip anlayabilmelidir. Ders esnasında önemli/önemsiz bilgiyi tanıyabilmeli, buna göre not tutabilmeli ve tuttuğu notlara dayanarak konu hakkında soruları yanıtlayabilmeli veya yazılı/sözlü ödev hazırlayabilmelidir. Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için sene başında çok kısa sözlü sunuşlardan başlayıp giderek yirmi-yirmi beş dakikalık akademik konulu konferansları dinletip, not alma teknikleri öğretilir.

4) Konuşma

Hazırlık yılı sonunda öğrencilerin İngilizce iletişim kurabilmeleri, belirli konularda tartışmalar yapabilmeleri ve akademik konularda on-on beş dakikalık sözlü sunum yapabilmeleri hedeflenir.

5) Yazma

Yazma programı öğrencilerin çeşitli konularda akıcı, kapsamlı ve düzgün yazılı iletişim sağlayabilmelerini hedefler. Akademik konulara farklı bakış açıları geliştirmeleri öğretilir. Öğrenciler araştırmaya dayalı program bitirme tezi yazarak programı tamamlarlar.

MODÜLER SİSTEM:

Hazırlık sınıfında modüler sistem uygulanmaktadır. Hazırlık okulu programı 7 haftalık 5 modülden oluşmaktadır. Bütün öğrencilerin 5 modülü tamamlamaları gerekmektedir. 5. modül sınava hazırlık modülüdür.

Başarılı olma koşullan aşağıda ifade edilen biçimdedir:

a. Modül geçme notu 60'tır.

b. Yıl sonu geçme notu 70'tir.

c. Akademik yıl sonunda hiç kalmadan programı tamamlayan öğrenciler ortalamaları 80 veya üzerinde ise başarılı sayılırlar ve bu öğrencilerin final sınavına girmeleri beklenmez.

d. Modül içi notları hesaplanırken her dil beceri dersi için öğretmenlerin verdiği notun %25'i, ortak sınavların %25'i ve Modül Sonu Sınavının % 50'si alınır.

e. Modül ortalamaları hesaplanırken öğrencilerin aldıkları tüm modül notları okudukları modül sayısına bölünür.

f. 80 ve üzeri modül ortalaması tutturamayan öğrenciler final sınavına girerler. Bu öğrencilerin yıl sonu geçme notu modül ortalamalarının %50 si ve final sınavı notunun %50'si alınarak hesaplanır.

g. Finalde 100 üzerinden 50 baraj notunun altında not alan öğrenciler, modül ortalamaları göz önüne alınmaksızın başarısız kabul edilir.

h. Yıl sonu ağırlıklı not ortalamasıyla geçemeyen öğrenciler Eylül Yeterlilik (Proficiency) sınavına girer. Bu sınavda başarılı olmak için, yıl içi notları göz önüne alınmaksızın 70 almak gereklidir.

Herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Yerleştirme Sınavı'na girmektedirler. Bu sınav öğrencilerin kayıt olduğu ilgili lisans programını başarabilmek için yeterli dil düzeyine sahip olup olmadığını ölçmek ve Hazırlık okuyacaksa dil düzeyini belirlemek için yapılmaktadır.

Bu sınavda lisans programına devam edebilmek için en az 70/100 almak gereklidir.

Ayrıca TOEFL sınavından eski sisteme göre 550 puan, yeni sisteme göre 213 puan, IELTS sınavından ise 6 alan öğrenci hazırlık programından muaf tutulmaktadır.

Hazırlık Okulu Modül Geçme Notu en az "60/100 ", Yıl Sonu Geçme Notu en az "70 / 100" olarak belirlenmiştir.

B. Örnek Sorular

Proficiency sınavına ait örnek soruları görmek için tıklayınız.

(Yukarıdaki bilgilerin bir kısmı Kadir Has Websitesinden alınmıştır.)