Maltepe Üniversitesi Proficiency (İngilizce Hazırlık Atlama) Kursu


A. Maltepe Üniversitesi Hazırlık Sistemi Nedir?

Maltepe Üniversitesi'nde hazırlık sınıflarına kayıt yaptıran öğrencileri Genel İngilizce olarak haftada 16 - 22 ders saatlik bir programa tabi tutulurlar. Bu programın amacı öğrencilerin Yabancı Dil'de doğru ve etkin iletişim kurmak için gerekli olan;

   » dil yapılarını ve dil fonksiyonlarını,

   » sözcük dağarcığını kazandırmayı,

   » dil becerilerinin (Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma) gelişimine katkıda bulunmaktır.

Dil becerileri için haftada 6-7 ders saatlik bir program uygulanmaktadır. Öğrencilerin dört beceriyi (Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma) etkin bir şekilde kullanarak;

   » düşündüklerini ifade edebilmelerini,

   » topluluk önünde sunum yapabilmelerini,

   » fikir ve görüşlerini yazılı olarak istendik formatta aktarabilmelerini,

   » yazılı bir metni okuyup anlayabilmelerini

   » dinlediğini anlayıp yorumlayabilmelerini amaçlar.

Her öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına girip giremeyecekleri konusunda üniversitenin hazırlık bölümüne başvuruda bulunmaktadırlar.

İngilizce Yeterlik Sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık Sınıfına alınmaktadır. Sınava gireceğini belirten öğrenciler söz konusu sınavdan başarılı olurlarsa 1. sınıfa, başarısız olurlarsa Hazırlık Sınıfına alınmaktadır.

Başka bir Üniversitede hazırlık okumuş olan öğrenciler bunu belgelemeleri halinde diğer Üniversitedeki durumları dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Başarısız olan öğrenciler Hazırlık Sınıfından sorumlu tutularak 1. sınıfa başlatılırlar. Başarılı olanlar ise değerlendirme sonunda doğrudan 1. sınıfa başlatılırlar. Uluslar arası geçerliliği olan sınavlardan aşağıda belirtilen kriterlere göre puan alanlar da başarılı sayılmaktadır.

Bu sınavlar TOEFL iBT ve IELTS gibi uluslar arası geçerliliği olan sınavlardır.