Ortadoğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Proficiency (İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı) Kursu


ODTÜ-İYS, eğitim dili İngilizce olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterlik seviyelerini ölçmek için tasarlanmış bir sınavdır.

Sınavın amacı, öğrencilerin İngilizce dil seviyelerinin bölümlerindeki dersleri takip edebilecek ve derslerin yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirebilecek düzeyde olup olmadığını belirlemektir.

Bu nedenle, ODTÜ-İYS, genel olarak öğrencilerin akademik metinleri okuyup anlamaları, derslerini takip edebilmeleri, derslerde not tutup bu notları kullanabilmeleri, ve farklı uzunluklarda akademik metinler yazabilmeleri konusundaki yeterliliklerini ölçmektedir.

ODTÜ-İYS'nin akademik İngilizce odaklı bir sınav olup, geçerli görüldüğü takdirde, eğitim dili İngilizce olan başka üniversite öğrencilerinin de ihtiyaçlarına hizmet edebilir.

Terfi ve atamalarda İngilizce yeterlilik belgesine ihtiyaç duyan devlet kurumları ve bakanlıklar, ODTÜ-İYS'nin YDS'den çok, IELTS ve İnternet üzerinden uygulanan TOEFL (IBT) sınavları ile benzerlik gösterdiğini not etmeleri önerilir.