Sabancı Üniversitesi ELAE Proficiency (İngilizce Hazırlık Atlama) Kursu


Sabancı ELAE sınavı iki aşamadan oluşan bir sınavdır.

Eylül ,Ocak ve Haziran olmak üzere yılda 3 defa yapılmaktadır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE SINAVI STAGE 1

Birinci aşama sınavı 3 bölümden oluşmaktadır.

Dil Bilgisi; 40 soru ve 3 bölümden oluşmaktadır.

.çoktan seçmeli boşluk doldurma

.eş anlamlı cümleyi bulma

.cümle tamamlama

Kelime Bilgisi;Toplam 20 dk ve iki bölümden oluşmaktadır.

.çoktan seçmeli boşluk doldurma

.cümle tamamlama

Yazma

Toplam 30 dk'dır.

Verilen konuyla ilgili 250-300 kelimelik kompozisyon yazma

1 aşama için toplam süre 90 dk dır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ELAE SINAVI STAGE 2

3 bölümden oluşmaktadır.Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazma (Writing) Bölümü

Dinleme (Listening) Bölümü

Okuma (Reading) Bölümü

Diller Okulu (DO), sunduğu çeşitli programların dışında, birinci yılına başlayacak olan öğrencilerin SÜ' nde akademik başarı için gerekli olan İngilizce dil yetisine ve akademik becerilere sahip olduklarını da temin etmekle sorumludur.

ELAE, Sabancı Üniversitesi'ne yerleştirilen öğrencilerin lisans programlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan akademik yetilere ve İngilizce düzeyine sahip olduklarını ölçmek amacıyla DO tarafından, önceden belirlenmiş standart bir başarı düzeyine göre değerlendirilen bir yeterlilik sınavıdır.

ELAE yılda beş kez düzenlenmektedir:

1. Akademik yıl başlamadan önce (Eylül'de)

2. Sadece İngilizce yeterlilik belgesi eksikliği nedeniyle özel öğrenci statüsünde öğrenim gören lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak (Aralık'ta)

3. Akademik yıl ortasında (Ocak'ta)

4. Akademik yılın sonunda (Temmuz'da)

Sabancı Üniversitesi'ne kabul edilmiş tüm yeni öğrenciler kayıt oldukları akademik yılın başındaki ELAE sınavını almakla yükümlüdürler. Sınavdan geçer not alabilen öğrenciler doğrudan Birinci Yıl derslerine başlarlar.

Sınavda aldıkları nota bağlı olarak geri kalan diğer öğrencilerse Temel, Orta ve İleri olmak üzere üç farklı seviyede İngilizce derslerine yerleştirilirler. Yoğunlaştırılmış İngilizce derslerine devam etmekte olan öğrencilerse İleri Düzeydeki derslerinde yeterli başarıyı göstermiş olmak koşuluyla herhangi bir ELAE Sınavı'na girebilirler.

Lisansüstü öğrencilerinin, çalışmalarının sonunda ELAE sınavına girip geçer not almaları gerekebilir; bu koşul öğrencilerin bağlı oldukları fakülte ile ilgilidir. Eğer böyle bir gereklilik varsa öğrenciler, ELAE sınavına bu amaçla, verildiği tarihte girmelidirler.

ÖRNEK SORULAR

Sabancı Üniversites ELAE Sınav Örneği için;

http://sl.sabanciuniv.edu/students/elae/assessment-exam

ELAE Sınavı Stage 1 - Section 1 örneği için tıklayınız.

ELAE Sınavı Stage 1 - Section 2 örneği için tıklayınız.

ELAE Sınavı Stage 1 - Section 3 örneği için tıklayınız.

ELAE Sınavı Stage 2 Info için tıklayınız.

ELAE Sınavı Stage 2 - Section 1 örneği için tıklayınız.

ELAE Sınavı Stage 2 - Section 3 - Reading 1 örneği için tıklayınız.

ELAE Sınavı Stage 2 - Section 3 - Reading 2 örneği için tıklayınız.

ELAE Sınavı Writing Page 1 örneği için tıklayınız.

ELAE Sınavı Writing Page 2 örneği için tıklayınız.