Yeditepe Üniversitesi Proficiency (İngilizce Hazırlık Atlama) Kursu


TOEFL İBT 79 alan öğrenciler ve IELTS (Akademik) sınavından Reading notu en az 6 olmak koşuluyla total'de 6,5 aldığını belgeleyen öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavından muaf tutulmaktadır.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiremeyen öğrenciler üniversitenin İngilizce Hazırlık Bölümünün yaptığı İngilizce yeterlik sınavından 100 üzerinden 60 almak zorundadırlar.

Aksi durumda öğrenciler, en çok iki akademik yıl İngilizce Hazırlık Bölümüne devam etmektedirler.

Ayrıca isteğe bağlı olarak yaz okuluna da katılabilirler.

YEDİTEPE PROFICIENCY (HAZIRLIK ATLAMA SINAVI) SINAVININ İÇERİĞİ

Yeditepe Üniversitesi Proficiency sınavı 4 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm de öğrenciler akademik düzeyde dilbilgisi yetilerini ölçmek için hazırlanmış sorulara tabi tutulurlar.

Öğrencilere bu bölümde toplam 40 puanlık çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

İkinci bölüm olan Vocabulary bölümünde ise öğrencilere akademik düzeyde kelime bilgisini yetilerinin ölçmek için hazırlanmış toplam 20 puanlık çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

Üçüncü bölüm olan Reading Comprehension bölümünde ise öğrencilere okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamını çıkarma yetilerini ölçmek için toplam 20 puan değerinde çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

Sınavın son bölümü olan Writing yani yazman bölümünde ise öğrencilere verilen bir konu hakkındaki fikirlerini yazılı olarak ifade etmeleri istenir.

Öğrencilere 3 kompozisyon konusu verilir ve aralarından 1 tanesini seçmeleri istenir ve seçtikleri konuda 300 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenir.

Bu bölüm 20 puan değerindedir.

İngilizce Yeterlilik Grupları;

Hazırlık sınıfı eğitimleri C B A olmak üzere 3 seviyeden oluşmaktadır.

A.Seviyesi : Eğitim öğretim süresi bir dönem olup,bu dönem sonunda bu dönem sonunda başarılı olan Fakülte,Yüksek Okula gider.Aksi durumda aynı seviyeyi tekrar okur.

B.Seviyesi:

C.Seviyesi:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'NE AİT PROFICIENCY (HAZIRLIK ATLAMA) SINAVI ÖRNEK SORULAR

 

Proficiency sınavına ait örnek soruları görmek için tıklayınız

Yeditepe proficiency örnek sınav için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.yeditepe.edu.tr/dotAsset/188359.pdf

(Yukarıdaki bilgilerin bir kısmı Yeditepe Üniversitesi Web sitesinden alınmıştır.)